Timeplan

Vi har 10 treninger i uken pluss kurs av kortere varighet.

Mandager:
Os Ungdomsskule: Barn 18-19
Os ungdomsskule: Voksne 19-20:30

Onsdager:
Os Ungdomsskule: Barn 18-19
Os ungdomsskule: Voksne 19-20:30

Torsdager:
Søre Øyane barneskule: Familiekarate 18-19
Søre Øyane barneskule: Taiji og Qigong 20:30-22
Lunde barneskule: Konkurransetrening barn 18-19
Lunde barneskule: Konkurransetrening voksne 19-20:30

Søndager:
Lunde barneskule: Konkurransetrening barn 18-19
Lunde barneskule: Konkurransetrening voksne 19-20:30